Domů » Archives by category » Z ulice

Pokusný článek

Pokusný článek

sdfgasdfdfong> V Anglii, kolébce svobody, byla zavedena svrchovanost zákona nad všemi jinými druhy moci před ustavením parlamentu a dávno před příchodem demokracie. Zavedení demokracie a parlamentu bylo jistě důležité a prospěšné, ale bylo pevně zakotveno v mnohem delší tradici, která trvala na tom, že soud má vykonávat spravedlnost poctivě, že mocní mají být pokořeni před […]

Dnes je hezky test

Dnes je hezky test

„Dělal jsem si nedávno vlastní průzkum sendvičů a byl jsem opravdu nepříjemně překvapen, co dokážou i renomované firmy dovnitř doslova nacpat,“ podivuje se znalec studené kuchyně. „Ještě když sendvič neotevřete, dá se to sníst, ale jakmile se podíváte dovnitř, chuť vás přejde. Tak to bylo u padesáti nebo šedesáti procent toho, co jsme dnes ochutnávali.“ […]