Teaser

Na webu Občanský tribunál se pracuje.

Občanský tribunál

Občanský tribunál České republiky je dočasné nejvyšší státní zřízení.

Jeho cílem je prošetřit, objasnit a napravit společenské křivdy a nepravosti páchané na občanech České republiky.

První politicky vězeň Slovenska

Více zde: Svoboda rozhodování 19 10 2014 Jozef Klányi člen výboru občanského tribunálu https://www.youtube.com/watch?v=m950r5g4xuA

2015-01-09 – Občanský tribunál - CZ a SK | Svobodný vysílač

 

log facebook   Občanský tribunál | Facebook

 

log youtube  Občanský tribunál – YouTube

 

log google   Občanský tribunál – Google+

 

Občanský tribunál České republiky Prolášení na Youtube

Ultimátum, Prohlášení a výzva, Usnesení a závazky Občanského tribunálu Česká republika

Osvobozujeme protektorátní země Čechy, Moravu a Slezsko.

Občané, lidé České republiky,
připojte se svými podpisy k Občanskému tribunálu!

https://www.youtube.com/watch?v=Zb64FzRu1vw

Občanský tribunál 1 – Aktuální události 21.12.2014.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B_QCtXUzmG7-d1B0UVpKS291QkRRNC1oc19rNDRVdUVjblZv/view?usp=sharing

Občanský tribunál 2 – Aktuální události_11_1_2015.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B_QCtXUzmG7-NFAzWFVqTEF4dDhfazQxUDlMbUpZaVlSeUpz/view?usp=sharing

Uvěznění vyslance lidu ve válečném stavu země Jozefa Klányiho​:

21.5.2015 napsal Jozef Klányi společně s Jurajom Chlebíkom na zeď Národní rady Slovenské republiky 1%.

Neveřejné a rychlé soudní protiprávní jednání proběhlo dne 9.1.2015​ na Okresním soudě v Bratislavě.
Jozef Klányi byl uvězněn ve věznici v Leopoldově a následně byl protiprávně zadržován​ ​ve vězeňské nemocnici v Trenčíně.
12.2.2015​ kolem 14.hod.​ přišlo oznámení z Krajského soudu v Bratislavě o jeho okamžitém propuštění. ​Jozef Klányi byl převezen na vyšetření do nemocnice v Bojnicích.​
Kde je právo a spravedlnost?
​Občanský tribunál rozumu, pravdy a lásky informuje:​

Video zde: http://youtu.be/Bkb_aepS7D4
​9.2.2015 Politická hladovka:​

http://www.mojevideo.sk/video/22a01/09_02_2015_politicka_hladovka.html

​Vojenský stav, Občianský tribunál a Jozef Klányi​

http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=antiterorista+-+2015-02-11.mp3

Jozef Klányi volný

Více zde: Tribunál rozumu a přirozené právo – Diskuse Občianského tribunálu v Čechách

https://www.youtube.com/watch?v=LxFFlMGIIJA

1procento

Více zde: Signatáři Slovenského Občianskeho Tribunálu Jozef Klanyi a Juraj Chlebik, na diskuzi v Maďarsku https://www.youtube.com/watch?v=9B8Xy9EL_y8

Parlamentári

Více zde: Občiansky tribunál ako tribunálu rozumu je založený, vysvetlenie Jozef Klanyi

https://www.youtube.com/watch?v=whCeGOGu98k

PF 2015 Občanský tribunál

S vědomou jednotou těla i ducha

posvěcené alfou a omegou na cestě domů.

Všeslovanský sjezd PF 2015

Staňte se signatáři Občanského tribunálu se souhlasem s dokumenty:
Prohlášení a výzva Občanského tribunálu
Usnesení a závazky Občanského tribunálu
Ultimátum prezidentu republiky

Vyplněním a zaslání vašich osobních dat:
Příjmení, jméno, Obec/Město, Ulice č.p.
Datum narození, e-mail adresa, telefon (není povinný)

na e-mail: info.obcanskytribunal@gmail.com

Spoluobčané v terénu ať vyplňují fyzicky podpisový arch a zasílájí
sken (kopii) archu na e-mail: info.obcanskytribunal@gmail.com

Seznam signatářů bude zveřejněn na novém webu
www.obcanskytribunal.com
youtube: Občanský tribunál

Aktivní tvořivý lidé, odborníci a právníci připojte se ke spolupráci
pro konkrétní kroky ve změnách v naší zemi!
Prosíme, pište stručně svoje podněty a konkrétní stanoviska
k naší společné činnosti.
info.obcanskytribunal@gmail.com
Šiřme tuto kompletní důležitou informaci všem občanům České republiky
po sociálních sítích, e-mail adresách.
Nezapomeňte na spoluobčany bez připojení na internet .
Podávejte jim zpravodajství v tištěné podobě.

Děkujeme za důvěru.
Věříme v úspěch na naší společné cestě ke svobodě.
Koordinační tým Občanského tribunálu

Obrázek plochy Občanský tribunál 9 2014 12 15 23

Občanský tribunál

Prohlášení a výzva

Občanského tribunálu

Občanský tribunál České republiky je dočasné nejvyšší státní zřízení. Jeho cílem je prošetřit, objasnit a napravit společenské křivdy a nepravosti páchané na občanech České republiky. Proto Občanský tribunál vydává toto prohlášení:

Na základě neustálého porušování lidských práv, nedodržování zákonů, nastavení cenzury v našich veřejnoprávních médiích i na internetu, dochází k drancování a rozprodávání naší země a našich přírodních zdrojů. Chceme zabránit genocidě našeho národa a na základě požadavku vrozeného a přirozeného života v souladu s mezinárodním právem, vyzýváme vás, občany České republiky, k připojení se k dále uvedeným usnesením a závazkům této výzvy svými podpisy!

www.obcanskytribunal.com

e – mail: info.obcanskytribunal@gmail.com

 

Ustanovení a závazky Občanského tribunálu

Občanský tribunál

Ustanovení a závazky

  1. Uplatníme novou zákonodárnou moc občanů na základě přirozeného lidského práva.

  1. Vytvoříme podmínky pro celostátní veřejnoprávní necenzurovaná

    média a necenzurovaný přístup na internet.

  1. Vytvoříme nové podmínky pro spolupráci s EU, na kterou byla neoprávněně převedena zákonodárná moc občanů České republiky. Zákonodárná moc občanů se nemůže změnit ani odevzdat. Právní úkon, jehož plnění je nemožné je neplatný. Odsoudíme propagandu mocenského kapitálu a nedbalostní zločiny vlastizrady.

  1. Zánik a rozdělení ČSFR bylo protiprávní. Nebyl naplněn Ústavní zákon č.327/91 Sb. o referendu z 18. července 1991, s účinností od 16. srpna 1991. Z důvodu neplatného rozdělení Československé federativní republiky iniciujeme konfederační uspořádání České republiky a Slovenské republik. Stejně tak odmítáme ukončení existence ČSFR, ke kterému nedostal žádný zákonodárný orgán mandát.

  1. Ochráníme kvalitu života v naší zemi v souladu s článkem 23 Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č.2/93 Sb.), který stanoví: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založených Listinou základních práv a svobod, jelikož činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“

  1. Nastavíme systémové změny, které povedou k plnohodnotnému a důstojnému životu občanů.

  1. Uznáváme rodinu jako civilizační základ státu a lidský život jako hodnotu absolutní.

www.obcanskytribunal.com

E-mail: info.obcanskytribunal@gmail.com

Ultimátum prezidentu České republiky Miloši Zemanovi Občanský tribunál

Ultimátum prezidentu České republiky Miloši Zemanovi Občanský tribunál